มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ <อนุโมทนา>

ร่วมทำบุญ บริจาคสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

      ทางมูลนิธิพระศรีภูริตธรรมได้มีนโยบายเป็นสาธาณะกุลศล โครงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประชาชน

  ในการดูแลสงเคราะห์รักษา พระภิกษุสงฆ์เด็ก คนชรา คนพิการ ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก ได้ทำบุญ สร้างกุศลกับคนที่ยากไร้

  ได้กันทั่วโลก เพื่อการสงเคราะห์โลก และยังเป็นสื่อกลาง การช่วยเหลือ และการแบ่งปันกันในสังคม

วัสถุประสงค์มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

ร่วมสร้างกุศล กับ มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

   วัสถุประสงค์มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

 1. สนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
 2. สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กแลัเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการศึกษา
 3. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบ จากการเกิดสาธารณภัย
 4. สนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือปรัชาชนด้านการสาธารณสุขแลัสวัสดิการสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึงรัฐได้ หรือเกินศักยภาพที่ส่วนราชการหรือ
     องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้
 5. สนับสนุนการแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร
 6. สนับสนุนการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบริบทชุมชน
 8. สนับสนุนและส่งเสริมภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์
 9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 10.       หมายเหตุ สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน Hot massage ได้ 24 ชม.

  Bank 
    Account Name
    Acc Name
    Branch
    Account No.
    วัสถุประสงค์การจัดการ.
   กรุงศรี  มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม
  ออมทรัพย์
  บางมูลนาก
  223-1-22579-5
  เพื่อโครงการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประชาชน  
   กรุงไทย  มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม
  ออมทรัพย์
  บางมูลนาก
  xxx-x-xxxxx-x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  กสิกรไทย มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม
  ออมทรัพย์
  บางมูลนาก
  xxxxxx
  xxxxxx

  หมายเหตุ
  - กรุณาโอนเงินให้มีเศษสตางค์ เช่น 200.25 บาท เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบนะครับ
  - เมื่อทีมงานตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะมี E-mail ยืนยันกลับไปภายใน 24 ชั่วโมงครับ

แจ้งการโอนเงินเพื่อร่วมสร้างกุศล

ระบบแจ้งการโอนเงินผ่านหน้าเว็ปพระศรีภูริตธรรม ดอท คอม [First List Phrasriphuritadham.com # FL-TAT]
User ID / ชื่อ-สกุล :
หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก ก็สามารถสร้างกุศลได้
E-Mail :
เลือกแบบการสร้างกุศล : สร้างโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประชาชน   
จำนวนเงินที่โอน :  บาท (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า)
วันที่โอน :    พ.ศ. 25
เวลาที่โอน :  น.
เบอร์โทรติดต่อ :
เลือกธนาคารที่โอนเข้ามา :  ธนาคารกรุงศรี     223-1-22579-5
 ธนาคารกรุงไทย   613-0-25224-2
 ธนาคารกสิกร  xxx-x-xxxxx-x
หมายเหตุ / แนะนำ:

รายละเอียดวิธีการสร้างบุญมหากุศล ช่วยเหลือ ดูแล [Phrasriphuritadham.com # PSPD]

รายละเอียดวิธีการสร้างกุศล
 1. ก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าท่านสามารถใช้งาน ระบบการโอนเงิน ได้อย่างปกติ เพราะท่านไม่สามารถขอรับเงินบริจาคคืนได้ นอกจากเป็นความผิดของทางเราเอง
 2. หากคุณปรารถนาสร้างกุศลและสนับสนุนเว็ปด้วยวิธี ที่ท่านสะดวกที่สุด โดยโอนผ่าน ATM หรือเข้าบัญชีธนาคารดังที่แสดงด้านบน หรือจะนำมามอบกับส่วนกลางก็ยังสามารถทำได้ มากน้อยแล้วแต่จิตศรัทธาของคุณเพราะเราไม่ได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการสร้้างกุศล แต่ควรจะโอนเป็นเศษสตางค์ เช่น 200.25 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
 3. ท่านสามารถแจ้งยอดการสร้างกุศลผ่านหน้าเว็ปได้โดยคลิ๊ก ที่นี่ ครับ ซึ่งข้อมูลการสร้างกุศลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน <หากท่านต้องการ> หรือทำการส่งอีเมล์รายละเอียดในการโอนเงิน หรือทำการแสกนภาพหลักฐานการโอนเงิน(ถ้ามี) โดยฝากรูปไว้ที่ บริการฝากรูปฟรี!! เเล้วส่ง Email มาบอกเรา Email พระศรีภูริตธรรม
 4. กรุณาเก็บหลักฐานในการโอนเงินไว้ อย่างน้อย 7 วัน

Copy Right 2019 - 2025 มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม บางมูลนาก พิจิตร โทร: +665-603-1189 | อีเมล: Support@phrasriphuritadham.com .