•  กระดานข่าวใหม่ | Dashboard Hot News

  ดูทั้งหมด

   แจ้งประกาศ !!!

  
   ------------------------------------------------------

   รายชื่อผู้ร่วมถวายซื้อที่ดินเข้า ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามร่วมซื้อที่ดิน เป็นเงิน 100,000.- บาท


   รายชื่อผู้ร่วมบริจาค เพื่อร่วมซื้อที่ดินทางเข้า-ออก
ถวายพระศาสนา

    ที่พักสงฆ์ป่าพระศรีภูริตธรรม ผ่านบัญชี มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

ตั้งแต่ วันอังคาร ที่
มีนาคม ๒๕๖

ลำดับ      ชื่อ-สกุล       ร่วมบริจาค


1.   คุณปรีชา
โสภา          159.-    บาท

2.   คุณ
ธรรมภณ บุญxx         8.88  บาท

3.   คุณบุญรุ่ง  มีมงxx       999.-    บาท

   ------------------------------------------------------

สามารถบริจาค ผ่าน มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม (Phrasriphuritadham Foundation)
     ร่วมสร้างมหากุศลตามแต่จิตศรัทธาร่วมซื้อที่ดิน ถวายพระศาสนา เพื่อซื้อที่ดินทางเข้า-ออก นำถวายแก่ที่พักสงฆ์


     หากท่านใดปรารถนาร่วมซื้อที่ดินถวายทางเข้า ติดต่อสอบถามกองประชาสัมพันธ์


พระศรีภูริตธรรม ดอท คอม | PHRASRIPHURITADHAM.COM

สอบถามข้อมูลได้ที่ 062-156-4141 | Info@phrasriphuritadham.com

  •  สถานะยอดบริจาคสินทรัพย์   |+| ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ||

  •  ยอดบริจาคสินทรัพย์ดิจิตอล/Cryto |+| ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ||