การดำเนินการความคืบหน้าในการจดจัดตั้งวัด เขตอำเภอบางมูลนาก พิจิตร

 

ความสมบูรณ์และความถูกต้องของการจดจัดตั้งมูลนิธิพระศรีภูริตธรรม

 

ฮือฮา! กิจกรรมมหาทาน และการตรวจสุขภาพทุก 28-29 ของทุก ๆ เดือน

 

๒๙-๓๐ พ.ย ๒๕๖๒ ร่วมงานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ภูชีฟ้า

 

ร่วมบุญมหาทานโครงการแจกข้าวสาร ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ยากไร้

 

สืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์สมุนไพรไทย

 

โครงการร่วมปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชุน

 

โครงการทุนการศึกษาปลูกต้นกล้าแห่งแผ่นดิน

 

สนับสนุนช่วยเหลือหน่วย กู้ชีพกู้ภัย

 

เชิญสาธุชนชาวบุญ ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำ ถวายสงฆ์และเป็นสาธารณะประโยชน์